Hypnoterapi

Jeg er godkjent Hypnoterapeut fra Hypnoseakademiet i Oslo. Hypnoterapi er et sterkt og effektivt verktøy, som jeg nå benytter også ved sexologiske problemstillinger. Jeg har erfart mange ganger hvor utrolig lite som skal til for å oppnå endring, selv ved ganske store og komplekse problemstillinger.

Dette er hypnoterapi

Vanligvis opererer og fungerer vårt bevisste og ubevisste sinn uavhengig av hverandre, noe som dessverre lett kan føre til at det oppstår konflikter mellom den bevisste viljen – ønsker og tanker, og de ubevisste prosessene, som igjen fører til at endringer kan være vanskelig å få til. Vårt ubevisste sinn er basert på instinkter og glemte erfaringer, som kan ha skapt uhensiktsmessige tankemønster. Og vi lar oss styre av disse gamle mønstre og «feilkoblinger», og klarer derfor sjelden å oppnå varige endringer bare via fornuft og viljestyrke.

Men jo mer det bevisste- og det ubevisste sinn er sammen om og deler felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker. Dette er noe man kan få hjelp til via hypnoterapi.

Hypnoterapi er en behandlingsform der man henvender seg til ditt ubevisste sinn i en avslappet tilstand, for å jobbe med de tankemønstrene som skaper problemer for deg. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt (hypnoseakademiet.no).

Samarbeid mellom det bevisste sinn, som fornuft og viljestyrke, og ubevisst sinn, som følelser og gammel «programmering» under hypnose, gir raske resultater, fordi tanker, følelser, ønsker og minner lettere vil kunne flyte mellom. Dette er en rask vei for å oppnå gode, fordelaktige og varige endringer.

Under hypnose er du fremdeles bevisst dine tanker, men du er ikke bevisst på den ubevisste prosessen. Derfor føles egentlig det å være i hypnose, som en helt vanlig tilstand, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn samarbeider og er synkronisert, er det altså mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om seksuelle og følelsesmessige utfordringer, spisevaner, å bli røykfri eller andre områder.


Vi du vite mer om hypnoterapi? Ta kontakt.

Les også om tilbudet mitt innen sexologisk rådgivning og soneterapi.