Da gjenstår det å ønske dere lykke til
gjennom hele 2019.

Beste hilsen

Siv Gamnes